Інженер технічного нагляду за будівництвом

Наказ від 25 червня 2011 р. N 93 Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію

gerb

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

25.06.2011  N 93

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2011 р.
за N 878/19616

Про затвердження Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію

Відповідно до статті 18 Закону України “Про архітектурну діяльність”  ( 687-14 ) та пункту 4 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт  (послуг), пов’язаних   із  створенням  об’єктів  архітектури,  затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України  від  23.05.2011   N 554 ( 554-2011-п ),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  Положення  про  Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, що додається.

2. Визнати такими,  що втратили чинність, накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України:

від 27.05.2009 N 212 ( z0726-09, za726-09 ) “Про затвердження Положення   про   Архітектурно-будівельну   атестаційну  комісію”, зареєстрований у  Міністерстві  юстиції  України   04.08.2009   за N 726/16742;

від 09.06.2009  N  224  (  z0738-09  )  “Про  деякі   питання атестації   інженерів   технічного   нагляду”,   зареєстрований  у Міністерстві юстиції України 06.08.2009 за N 738/16754.

3. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Заступник Міністра – керівник апарату                                                                         Г.М.Семчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.06.2011  N 93

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 липня 2011 р.
за N 878/19616

ПОЛОЖЕННЯ
про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію

I. Загальні положення

1.1. Це  Положення  визначає  порядок  організації діяльності Атестаційної архітектурно-будівельної комісії.

1.2. Атестаційна  архітектурно-будівельна  комісія (далі –  Комісія)  є органом,  спеціально створеним  з  метою здійснення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із  створенням об’єктів архітектури, на виконання Закону України “Про архітектурну діяльність” ( 687-14 ).

1.3. Комісія  утворюється  Міністерством  регіонального розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  і керується  у  своїй  роботі  Конституцією  України (254к/96-ВР), законами України,  актами Президента України,  Кабінету  Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. У  складі  Комісії  можуть утворюватись секції за видами робіт (послуг) та професійної спеціалізації.

1.5. За рішенням Комісії, погодженим з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, на період її діяльності організаційно-технічне забезпечення  роботи  Комісії  та секцій можуть здійснювати (за їх згодою) громадські організації за відповідним напрямом професійної атестації, які є робочими органами Комісії.

1.6. Комісія має свій бланк і штамп.

II. Завдання та функції Комісії

2.1. Основним  завданням Комісії є здійснення в установленому порядку професійної атестації  відповідальних  виконавців  окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням  об’єктів архітектури (далі – виконавці), у тому числі ведення  реєстру атестованих осіб.

2.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

2.2.1. Безпосередньо або через свої робочі органи (у разі  їх наявності)  приймає  від  виконавця,  який  має  намір  отримати кваліфікаційний  сертифікат,  документи,  передбачені  пунктом   6 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),  пов’язаних із  створенням  об’єктів архітектури,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 N 554 ( 554-2011-п ) (далі  –  Порядок  професійної атестації).

2.2.2. Забезпечує  розгляд  поданих  документів,  організовує проведення іспиту у порядку, встановленому Комісією за погодженням з  Міністерством  регіонального  розвитку,   будівництва  та житлово-комунального господарства,  та  встановлює  відповідність виконавця кваліфікаційним вимогам,  його професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації і знань.

2.2.3. Приймає рішення про:

 • видачу кваліфікаційного сертифіката;
 • відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката;
 • видачу дубліката  кваліфікаційного  сертифіката  у  разі його втрати або пошкодження;
 • позбавлення виконавця  кваліфікаційного  сертифіката  за наявності  підстав,  визначених  пунктом  20  Порядку  професійноїатестації ( 554-2011-п );
 • обмін кваліфікаційного сертифіката;
 • надання рекомендацій виконавцю, позбавленому кваліфікаційного сертифіката,  щодо проходження курсів підвищення  кваліфікації  за відповідними програмами за напрямом професійної атестації.

2.2.4. Скасовує  свої  рішення  про  видачу  кваліфікаційного сертифіката.

2.2.5. Видає виконавцю кваліфікаційний  сертифікат  (дублікат кваліфікаційного сертифіката).

2.2.6. Веде реєстр атестованих осіб.

2.2.7. Письмово  протягом  п’яти  робочих  днів  надсилає виконавцю повідомлення про:

 • прийняття рішення  про відмову  у  видачі  кваліфікаційного сертифіката з відповідним обґрунтуванням;
 • прийняття рішення  про  позбавлення  кваліфікаційного сертифіката із зазначенням підстав  прийняття  такого  рішення  та вимогою повернути кваліфікаційний сертифікат;
 • надання рекомендацій  щодо  проходження   виконавцем   курсів підвищення кваліфікації.

2.2.8. Забезпечує  зберігання  документів,   поданих  для проведення професійної атестації відповідно до законодавства.

2.2.9. Розглядає звернення  виконавців  з  питань  проведення професійної   атестації   та   приймає   рішення   в  межах  своїх повноважень.

2.3. Комісія за  погодженням  з  Міністерством  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства:

 • затверджує порядок проведення іспитів;
 • приймає рішення про визначення робочих органів Комісії.

2.4. Повноваження Комісії щодо  видачі  дубліката кваліфікаційного сертифіката та позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката поширюються також на кваліфікаційні сертифікати архітектора та інженера технічного  нагляду, видані Архітектурно-будівельною атестаційною комісією та
Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду.

Після завершення строку дії кваліфікаційних сертифікатів, які видані Архітектурно-будівельною    атестаційною  комісією та Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного  нагляду,  Комісія  забезпечує їх обмін на сертифікати нового зразка  відповідно до Порядку професійної   атестації ( 554-2011-п) без проведення іспиту із сплатою фактичних витрат, пов’язаних з обміном сертифіката.

2.5. Виконавець, що отримав  кваліфікаційний  сертифікат, повинен мати особисту печатку, форма якої наведена у додатку ( za878-11 ) до цього Положення.

Печатки, отримані на підставі кваліфікаційних сертифікатів, які  видані  Архітектурно-будівельною  атестаційною комісією  та Архітектурно-будівельною  атестаційною  комісією  інженерів технічного нагляду, чинні до обміну кваліфікаційного сертифіката на сертифікат нового зразка.

III. Склад Комісії

3.1. Персональний  склад  Комісії,  а  також  зміни  до нього затверджуються  наказом   Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

3.2. До складу Комісії включаються представники Міністерства, а також  висококваліфіковані фахівці за напрямами  професійної атестації.

3.3. До складу секції, що проводить  професійну атестацію експертів, які здійснюють експертизу проектної  та  містобудівної документації  щодо  додержання  нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної,  техногенної,  ядерної та радіаційної безпеки,  включаються також представники  відповідних  центральних органів виконавчої влади за поданням цих органів.

3.4. Комісію очолює її голова, який за посадою є заступником Міністра  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

3.5. З числа членів Комісії призначаються перший заступник та заступники голови Комісії (далі – заступники  голови  Комісії), а також секретар Комісії.

3.6. Голова  Комісії  організовує роботу Комісії за допомогою президії, до якої  входять  голова Комісії, заступники голови Комісії, секретар Комісії і члени Комісії за поданням голови Комісії.

3.7. Секції  Комісії  очолюють заступники голови  Комісії. Керівники секцій організовують роботу секцій через секретаря, який призначається з числа членів секції,  працює на постійній основі в робочому органі Комісії.

IV. Порядок роботи Комісії

4.1. Організаційними  формами роботи Комісії  є  засідання Комісії, засідання  президії  Комісії та засідання  її  секцій (далі –  засідання), які проводяться в міру необхідності  при надходженні документів, розгляд яких потребує прийняття рішення.

4.2. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не  менш як  половина  від  затвердженого персонального складу учасників.

4.3. Засідання проводить голова Комісії або його заступник, а в разі їх відсутності – за їх дорученням один з її членів.

4.4. Рішення приймаються  шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів  та  оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та член Комісії, який вів протокол.

4.5. За  умови  рівності голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.6. Виключно на засіданні Комісії приймаються рішення щодо:

 • затвердження порядку проведення іспитів;
 • визначення робочих органів Комісії;
 • затвердження Регламенту діяльності Комісії;
 • ініціювання перед  Міністерством  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства внесення змін до цього Положення.

4.7. Секції  Комісії у разі їх утворення виконують за відповідним  напрямом  професійної  атестації функції, визначені пунктом  2.2  розділу II цього Положення. Рішення секцій з питань видачі  кваліфікаційного сертифіката, відмови у його видачі, позбавлення  виконавця кваліфікаційного сертифіката затверджуються президією  Комісії.  При цьому датою  прийняття такого рішення вважається дата його затвердження.

Секції не розглядають питання щодо професійної атестації членів Комісії, які входять до відповідної секції.

Секції виконують також інші завдання щодо забезпечення діяльності Комісії у межах її повноважень,  доручення голови Комісії та президії Комісії.

4.8. Загальне керівництво діяльністю Комісії здійснює її голова.

Голова Комісії:

 • проводить засідання Комісії та президії Комісії;
 • розподіляє обов’язки між своїми заступниками та членами Комісії;
 • підписує кваліфікаційні сертифікати, рішення, листи та інші документи Комісії.

4.9. У період відсутності голови Комісії виконання його обов’язків здійснює його перший заступник або один із заступників (за дорученням).

Заступники голови Комісії:

 • проводять засідання секцій, керівниками яких вони є;
 • затверджують порядок денний засідань секцій;
 • підписують кваліфікаційні сертифікати, протоколи засідань секцій, листи та інші документи Комісії у межах  функцій секцій відповідно до цього Положення.

4.10. Секретар Комісії підконтрольний та підзвітний голові Комісії.

Секретар Комісії:

 • вживає заходів, спрямованих на забезпечення діяльності Комісії, зокрема забезпечує розроблення та подання на розгляд Комісії Регламенту її діяльності;
 • за дорученням голови Комісії представляє Комісію у відносинах з фізичними та юридичними особами;
 • забезпечує належну організацію проведення засідань Комісії;
 • виконує інші завдання щодо забезпечення діяльності Комісії  у межах її повноважень, доручення голови Комісії.

4.11. Президія Комісії:

 • затверджує рішення секцій з питань видачі кваліфікаційного сертифіката, відмови у його видачі та  позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката;
 • розглядає питання та приймає рішення щодо видачі кваліфікаційного сертифіката, відмови у його видачі та позбавлення кваліфікаційного сертифіката членів Комісії;
 • розглядає спірні питання, які не були узгоджені на засіданнях секцій;
 • розглядає з ініціативи членів президії інші питання, віднесені до компетенції Комісії.

V. Права і обов’язки Комісії

5.1. Комісія має право:

5.1.1. Отримувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих   органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, судових органів таку інформацію, необхідну для виконання Комісією своїх повноважень:

 • акти про виявлення контролюючими органами фактів порушення виконавцем вимог нормативно-правових актів   та нормативних документів у сфері містобудування;
 • копії рішень суду;
 • акти про виявлення фактів подання виконавцем для проведення професійної атестації недостовірних документів або інформації, що в них міститься;
 • акти про виявлення факту передачі кваліфікаційного сертифіката іншій особі для виконання окремих видів робіт.

5.1.2. Ініціювати внесення Міністерством  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства змін до цього Положення.

5.1.3. Затверджувати Регламент діяльності Комісії.

5.2. Під час голосування члени Комісії є рівними,  вільними і незалежними у прийнятті ними рішень.

5.3. Члени Комісії мають право:

 • знати дату, час та місце проведення засідань;
 • ознайомлюватись з порядком денним та матеріалами, поданими на розгляд Комісії;
 • ініціювати внесення на розгляд Комісії питань, що належать до її компетенції;
 • заявляти клопотання, наводити свої мотиви, висловлювати пропозиції, зауваження, міркування з питань, що розглядаються;
 • брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
 • задавати питання особам, присутнім на засіданнях;
 • висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

5.4. Члени Комісії зобов’язані:

 • брати участь у діяльності Комісії;
 • дотримуватися норм професійної етики під час розгляду поданих матеріалів;
 • голосувати на засіданнях під час прийняття рішень;
 • бути об’єктивними та неупередженими під час голосування;
 • завчасно інформувати  керівництво  Комісії  про  неможливість участі у засіданні;
 • виконувати доручення   керівництва  Комісії  з  підготовки  і розгляду матеріалів до засідання.

VI. Порядок ведення реєстру атестованих осіб

6.1. Реєстр атестованих осіб (далі – Реєстр) – інформаційна система збирання та накопичення  інформації  про відповідальних виконавців, які пройшли  професійну атестацію та отримали
кваліфікаційний сертифікат (його дублікат) або позбавлені кваліфікаційного сертифіката.

Реєстр ведеться Комісією на електронних та паперових носіях у вигляді окремих розділів за видами робіт (послуг) та професійної спеціалізації.

Реєстр на паперових носіях ведеться у вигляді книг, які мають бути пронумеровані,  прошнуровані, скріплені печаткою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також   підписами голови Комісії або його заступника.

Реєстр ведеться з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних.

6.2. До Реєстру у терміни, визначені Порядком професійної атестації ( 554-2011-п ), вносяться такі відомості:

6.2.1 реєстраційний номер;

6.2.2 прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, телефон виконавця;

6.2.3 номер кваліфікаційного сертифіката;

6.2.4 відомості щодо:

 • проходження курсів підвищення кваліфікації;
 • результатів складання іспитів;

6.2.5 номер і дата рішення про:

 • видачу кваліфікаційного сертифіката;
 • видачу дубліката кваліфікаційного сертифіката;
 • позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката;
 • обмін кваліфікаційного сертифіката.

Виконавці надають письмову згоду на обробку їх персональних даних, що вносяться до Реєстру.

6.3. Зміни  відомостей,  що  містяться у Реєстрі, або виправлення помилкового запису здійснюються на підставі рішення Комісії або відповідної секції.

При виправленні помилкового запису на паперових носіях такі записи викреслюються, здійснюються правильні записи із зазначенням відповідного рішення, які скріплюються підписами голови Комісії або його заступника.

6.4. Реєстри атестованих архітекторів та інженерів технічного нагляду, які велись Архітектурно-будівельною атестаційною комісією та Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів
технічного нагляду, включаються до Реєстру та є його  невід’ємною складовою частиною.

6.5. Повідомлення про внесення до Реєстру відомостей про виконавця із зазначенням його  реєстраційного номера у Реєстрі, прізвища, імені, по батькові, номера кваліфікаційного сертифіката,
дати прийняття рішення про видачу (обмін, позбавлення, видачу дубліката) кваліфікаційного сертифіката розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

6.6. Реєстр підлягає державній реєстрації шляхом внесення
відповідного запису уповноваженим  державним органом з питань
захисту  персональних даних до Державного реєстру баз персональних
даних.

Директор Департаменту
житлового будівництва,
будіндустрії та промисловості
будівельних матеріалів
Мінрегіонбуду                                                                                                                                   О.М.Непомнящий

                                      Додаток
до Положення про Атестаційну
архітектурно-будівельну
комісію

ФОРМА
особистої печатки відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
(зразок)
(
za878-11

печать эксперта

Источник:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0878-11


Залишити відповідь

Будемо знайомі

Igor Dudkin

Я за освітою Інженер-Будівельник, також я є чинним Інженером технічного нагляду за будівництвом. Спеціалізуюся у будівництві житлової та офісної нерухомості.

Я дбаю про інтереси замовника (інвестора) на будівельному майданчику шляхом перевірки відповідності інвестиції проекту на будівництво, кошторисно-договірної документації, вимогам державних стандартів (ДСтУ), державних будівельних норм (ДБН).

Докладніше про перелік та вартість надання мною послуг тут…

Також мене можна знайти у соціальних мережах

Зміст

Коментарі