Інженер технічного нагляду за будівництвом

Oferta handlowa

image_print

Dzień dobry, szanowni inwestorzy, koledzy i partnerzy.

Miło mi się przedstawić, nazywam się Igor Dudkin, z zawodu jestem inżynierem budownictwa, inżynierem nadzoru technicznego (inspektorem nadzoru inwestorskiego). Z wielką chęcią podejmę się wykonania usługi nadzoru technicznego robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.

Oczywiście nadzór techniczny (nadzór inwestorski) budowy prywatnego domu lub mieszkania po deweloperach nie jest obowiązkowy. Jednak w przypadku, gdy powierzchnia domu lub mieszkania przekracza 150m2, bardziej zasadne byłoby zaangażowanie inżyniera nadzoru technicznego (inspektora nadzoru inwestorskiego), skorzystanie z doświadczenia i wiedzy specjalisty i tym samym zabezpieczenie własnych interesów, czasu i pieniędzy.

Co zyska inwestor dzięki współpracy ze mną – inżynierem nadzoru technicznego:

 • Oszczędzanie pieniędzy. We współpracy ze mną – specjalistą technicznym od inwestora, który nie jest związany z wykonawcą żadnymi interesami i zobowiązaniami, kontrolowany będzie termin prac oraz jakość wykonanych prac. Co minimalizuje straty finansowe wynikające z opóźnienia procesu budowlanego, przeróbek złej jakości prac, uszkodzeń lub nieefektywnego wykorzystania materiałów;
 • Oszczędzanie czasu. Inwestor zaoszczędzi swój czas, ponieważ nie będzie codziennie zagłębiał się w codzienność budowy i nie będzie tracił cennego czasu na zawiłości budowy i inne czynności z nią związane;
 • Zdrowe nerwy. Klient otrzyma profesjonalną kontrolę prac budowlanych, porady w kwestiach związanych z postępem budowy, otrzyma szczegółowy raport z przebiegu budowy.

Angażując mnie jako inżyniera nadzoru technicznego, inwestor ma gwarancję otrzymania produktu godnego uwagi, w postaci zrealizowanego projektu o wysokiej jakości i terminowości. Ze wstępnie uzgodnionym i ustalonym budżetem. Jednocześnie gwarantuję, że ostateczne koszty finansowe projektu będą niższe (z uwzględnieniem kosztów nadzoru technicznego) niż bez nadzoru technicznego. Inwestując inwestor otrzyma produkt wysokiej jakości, a nie konieczność udziału w jego realizacji.

Zysk

Jakie funkcje będę pełnić jako inżynier nadzoru technicznego:

 • udział w przeglądzie i rekomendacjach dotyczących dokumentacji projektowej;
 • udział w poszukiwaniach i przetargach wykonawców;
 • udział w weryfikacji (rekomendacji i akceptacji) kosztorysu i dokumentacji kontraktowej od wykonawcy;
 • udział i koordynacja spotkań roboczych z wykonawcami i z przedstawicielem firmy projektowej;
 • kontrola zgodności materiałów użytych do wykonania robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych z dokumentacją projektową;
 • kontrola zgodności użytych materiałów i ich ilości w trakcie robót budowlanych z kosztorysem i dokumentacją kontraktową;
 • przychodząca kontrola jakości użytych materiałów, dostępność dokumentów potwierdzających cechy jakościowe konstrukcji, produktów, materiałów i wyposażenia podczas prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych;
 • kontrola zgodności robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych z dokumentacją projektową;
 • kontrola zgodności ilości i jakości robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych z kosztorysem i dokumentacją kontraktową;
 • kontrola zgodności prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych z wymaganiami norm budowlanych, przepisów budowlanych i innych dokumentów regulacyjnych;
 • monitorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zasad magazynowania i utrzymania porządku na budowie;
 • sprawdzanie zdolności przebiegu robót, wraz z narzuconymi terminami ich wykonania;
 • kontrola nad przygotowaniem, prowadzeniem i odbiorem dokumentacji powykonawczej od wykonawców, w tym aktów robót budowlanych ulegających zakryciu, a także sprawdzanie dziennika budowy;
 • sporządzanie cotygodniowych pisemnych raportów z postępu prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z fotograficzną rejestracją procesu;
 • odbiór, zakończonych robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, uczestnictwo w próbach, odbiorach technicznych instalacji, weryfikacja i zatwierdzenie wykonanych prac;
 • rozliczanie ilości przyjętych i opłaconych robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, sprawdzanie wszystkich faktur wystawianych przez usługodawców.

Lista działań i funkcji wymienionych powyżej jest krytyczna i opłacalna tylko w przypadku dużych luksusowych projektów mieszkaniowych. Spełnienie których ja, jako inżynier nadzoru technicznego z dużym doświadczeniem w tym segmencie, mogę zrealizować. I odpowiednio, w przypadku małych obiektów masowych nieruchomości mieszkalnych usługi inżyniera nadzoru technicznego mogą po prostu nie mieścić się w budżecie. Oczywiście zarówno jakość, jak i czas ucierpi z powodu braku wystarczającej kontroli technicznej. Ale dla małych obiektów jakość rozwiązań projektowych i robót budowlanych nie jest elementem decydującym. A na tle i tak już krótkiego czasu realizacji, wzrost terminu nawet dwukrotnie nie będzie krytyczny.

Wiedza

Co powinien zapewnić inwestor dla pozytywnego wyniku projektu:

 • obecność godnej firmy projektowej, która stworzy wysokiej jakości dokumentację projektową dla możliwości wykonania prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych;
 • dostępność nadzoru autorskiego z dostępną komunikacją w celu rozwiązania problemów powstałych w trakcie realizacji projektu;
 • dostępność kompletnego szczegółowego kosztorysu wykonania robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych z uwzględnieniem niezbędnych materiałów, który będzie częścią dokumentacji projektowej lub zostanie wykonany osobno;
 • wybór generalnego wykonawcy odpowiedniego poziomu, dysponującego wystarczającym zapleczem niezbędnych specjalistów, narzędzi i sprzętu do realizacji tego projektu;
 • obecność kierownika budowy, specjalisty, który zostanie oddelegowany przez generalnego wykonawcę lub wynajęty przez inwestora;
 • posiadanie wszelkich pozwoleń i zgód na roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, zapewniających dostęp do obiektu wraz z udostępnieniem niezbędnych zasobów takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja;
 • wystarczającą komunikację i terminowe finansowanie.

Jeśli w projekcie znajdą się wszyscy niezbędni specjaliści, najlepsi w swojej dziedzinie (przynajmniej tak powinni sądzić 🙂 ), niezbędne dofinansowanie od inwestora, ogólne chęci i motywacja, bez wątpienia wyjdzie najlepszy wynik, który może przewyższyć oczekiwania .

Kontakt

Z poważaniem Igor Dudkin

Tel.: +48730303702

WhatsApp: +48730303702

Email: igor@dudkin.in.ua