Інженер технічного нагляду за будівництвом

Про себе

image_print

Добрий день, шановні замовники, колеги і партнери.

Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Дудкін Ігор, за фахом я інженер-будівельник. Народився я в Україні в місті Донецьк.

З 1993 року по 1998 рік я навчався в Донбаській державній академії будівництва та архітектури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю ПЦБ (промислове і цивільне будівництво) та здобув кваліфікацію інженера-будівельника.

З 1998 року, одразу після закінчення вищого закладу, я почав працювати на будівництві в місті Донецьк. Перші 4 роки був звичайним будівельним робітником. Працював в сфері офісної та житловій нерухомості. Опанував такі спеціальності як (згідно класифікатору професій):

З 2002 року, я працював майстром будівельних та монтажних робіт в місті Донецьк. В 2003 році я змінив місце мешкання і переїхав до міста Київ. Де також працював ще два роки майстром будівельних та монтажних робіт.

З 2005 року по 2010 рік, я працював виконавцем робіт в місті Київ. Займався організацією всього комплексу будівельних та оздоблювальних робіт всередині та зовні будівель. За п’ять років праці виконавцем робіт закінчив багато об’єктів житлової та комерційної нерухомості: житлові приватні будинки та квартири, офіси та адміністративні будинки.

З 2010 року по 2011 рік, я працював інженером з нагляду за будівництвом в місті Київ. Займався технічним наглядом за виконанням будівельно-монтажних робіт офісно-ділового центру на етапі внутрішнього оздоблення, прокладання інженерних комунікацій і зовнішнього благоустрою:

  • Контролював відповідність обсягів, строків та якості будівельно-монтажних робіт, а також якості матеріалів, виробів, що застосовувалися у будівництві офісно-ділового центру, затвердженій проектно-кошторисній документації, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці, вимогам пожежної безпеки.
  • Брав участь у вирішенні питань щодо внесення до проектів змін, пов’язаних з упровадженням прогресивних технологічних процесів, планувальних та конструктивних рішень, у обговоренні й узгодженні проектних рішень, що виникали під час будівництва.
  • Оперативно вирішував питання щодо заміни матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних робіт).
  • Вивчав причини, що призводять до порушень строків будівництва та погіршення його якості, вживав заходів щодо запобігання цим порушенням.
  • Здійснював технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт, контролював оформлення необхідній технічній документації.
  • Контролював усування недоробок і дефектів будівельними організаціями в строки, готував необхідні дані для складання звітності про виконання робіт.

В 2011 році я пройшов атестацію в «Гільдії інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» з підвищення кваліфікації Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд та здобув професію інженера технічного нагляду.

З 2012 року по 2018 рік, я працював інженером технічного нагляду в місті Київ як приватний підприємець ФОП “Дудкін І.В.”. Займався представленням інтересів інвестора на будівельному майданчику:

1) Брав участь у перевірці та давав рекомендації щодо комплектації проектної документації.
2) Брав участь у тендерах щодо підрядних організацій.
3) Брав участь у перевірці та давав рекомендації щодо кошторисно-договірної документації.
4) Проводив та протоколював наради з підрядними та проектними організаціями.
5) Проводив перевірку:

  • наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта, – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;
  • відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
  • відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
  • виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду.

6) Проводив облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.
7) Проводив разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів.
8) Повідомляв підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів.
9) Оформлював акти робіт, виконаних з недоліками.
10) Складав звіти з фотофіксацією, згідно з перевірками, що виконувалися.
11) Контролював оформлення необхідній технічній документації і отримання від підрядних організацій виконавчої документації.

З 2012 року по 2018 рік, також я працював керівником малої приватної будівельної фірми ТОВ “Будівельний клуб” в місті Київ. Фірма займалась будівництвом приватних односімейних будинків та внутрішніми оздоблювальними роботами будинків, офісів і квартир.

З 2019 року по тепер, проводжу діяльність по наданню послуг інженера технічного нагляду за будівництвом (представлення інвестора на будівельному майданчику шляхом перевірки відповідності інвестиції проекту, кошторису, нормам і правилам) у м. Варшава

Також працюю керівником малої приватної будівельної фірми Sp. z o.o. “Budmex group” в місті Варшава. Фірма займається будівництвом приватних односімейних будинків та внутрішніми оздоблювальними роботами будинків, офісів і квартир.

З 2020 році по 2021 рік я навчався в Policealna Szkoła “Cosinus III” w Warszawie з підвищення кваліфікації Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy та здобув професію Technik bezpieczeństwa i higieny pracy .

З повагою, Дудкін Ігор

Tel.: +380955002948

WhatsApp: +380955002948

Email: igor@dudkin.in.ua