Інженер технічного нагляду за будівництвом

Наказ від 24.06.2011 №91

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

24.06.2011 N 91

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2011 р.
за N 830/19568

Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових,
дачних будинків, господарських (присадибних) будівель
і споруд, прибудов до них, громадських будинків
I та II категорій складності, які збудовані
без дозволу на виконання будівельних робіт,
і проведення технічного обстеження
їх будівельних конструкцій
та інженерних мереж

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

 

     Відповідно до пункту 9 розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” ( 3038-17 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, що додається.

     2. Установити, що звіти про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, складені у період з 23.07.2010 по 31.12.2010, є чинними при поданні документів для прийняття в експлуатацію цих об’єктів.

     3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України (Рибак О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 30.01.2013.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.
 Заступник Міністра - 
 керівник апарату                    Г.М.Семчук 
 ПОГОДЖЕНО: 
 Перший заступник Голови 
 Державного комітету України 
 з питань регуляторної 
 політики та підприємництва - 
 Голова ліквідаційної комісії             Г.М.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства
24.06.2011 N 91

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2011 р.
за N 830/19568

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових,
дачних будинків, господарських (присадибних) будівель
і споруд, прибудов до них, громадських будинків
I та II категорій складності, які збудовані
без дозволу на виконання будівельних робіт,
і проведення технічного обстеження
їх будівельних конструкцій
та інженерних мереж

I. Загальні положення

     1.1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності (далі – об’єкти), збудованих до 31.12.2009 без дозволу на виконання будівельних робіт, заяви про прийняття в експлуатацію яких подано до 31.12.2012, а також механізм проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж.

     1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

     господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

     господарські (присадибні) споруди – земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо;

     дачний будинок – будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку;

     замовник – особа, що має право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт, та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

     індивідуальний (садибний) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного у ній проживання та яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

     садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання;

     технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів – комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єктів з метою визначення можливості або неможливості їх безпечної експлуатації. { Абзац восьмий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

     Громадські будинки, які відносяться до I та II категорій складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.

II. Проведення технічного обстеження

     2.1. Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта (далі – технічне обстеження) проводиться відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил виконавцем.

{ Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

     2.2. Технічне обстеження об’єкта включає в себе такі етапи:

{ Абзац другий пункту 2.2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

     попереднє (візуальне) обстеження об’єкта, в тому числі огляд і фотографування об’єкта та його конструктивних елементів, визначення категорії складності об’єкта, вирішення питання щодо необхідності застосування спеціального устаткування, приладів та апаратури під час технічного обстеження;

     детальне (інструментальне) обстеження об’єкта, в тому числі визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, а також при необхідності порушення перед виконавцем питання щодо залучення до технічного обстеження атестованих лабораторій для проведення необхідних досліджень чи інших відповідальних фахівців для прийняття обґрунтованого рішення.

     Якщо етапи технічного обстеження об’єкта, що проводилось, не збігаються з указаними етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.

     2.3. Виконавець з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об’єкта при здійсненні технічного обстеження та з урахуванням проведених заходів, передбачених пунктом 2.2, проводить оцінку технічного стану об’єкта та за результатами готує звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта.

{ Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

     2.4. Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об’єкта.

     2.5. На основі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації, а також проектної та іншої технічної документації на об’єкт (якщо така є) складається звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта (далі – звіт) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

     2.6. Пронумерований та прошнурований звіт скріплюється підписом виконавця, що його склав.

     Звіт зберігається замовником.

{ Пункт 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

     2.7. Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно проводиться під час їх технічної інвентаризації з подальшою видачею технічного паспорта.

{ Розділ II доповнено пунктом 2.7 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12) від 13.06.2012 }

III. Прийняття в експлуатацію об’єктів

     3.1. Прийняття в експлуатацію об’єктів (крім закінчених будівництвом до 5 серпня 1992 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них) здійснюється безоплатно територіальними органами Державної архітектурно-будівельної інспекції України (далі – Інспекція) за результатами технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж та за наявності документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розміщений об’єкт, шляхом реєстрації поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації (далі – декларація), яка складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

     Документом, який засвідчує відповідність закінчених будівництвом до 5 серпня 1992 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, які не підлягають прийняттю в експлуатацію, вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, зокрема для потреб державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, є технічний паспорт, складений за результатами технічної інвентаризації.

{ Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

     3.2. Замовник або його уповноважена особа подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об’єкта заяву про прийняття в експлуатацію об’єкта за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, до якої додаються:

     два примірники заповненої декларації;

     звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації (крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, прибудов до них загальною площею до 300 квадратних метрів включно, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них загальною площею до 100 квадратних метрів включно); { Абзац третій пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

     засвідчені в установленому порядку копії:

     документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт;

     технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації.

     Заява про прийняття в експлуатацію об’єкта підписується також співвласниками земельної ділянки та зазначеного об’єкта (у разі їх наявності).

     3.3. Інспекція розглядає документи, зазначені у пункті 3.2 цього розділу, та приймає протягом тридцяти днів з дати їх подання рішення про реєстрацію декларації або її повернення.

     3.4. Дані, зазначені у декларації, повинні узгоджуватись з документами, які подаються разом з нею.

     Замовник відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” ( 3038-17 ) несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації. { Абзац другий пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

     3.5. Інспекція повертає замовнику декларацію, якщо вона подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства та виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

{ Пункт 3.5 розділу III в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

     3.6. У разі прийняття рішення про повернення декларації Інспекція у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин повернення.

     3.7. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про повернення декларації, замовник може повторно подати до Інспекції документи згідно з цим Порядком.

     3.8. Інспекція розглядає справи про адміністративне правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із статтею 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) та розглядає справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності і накладає штрафи, що передбачені Законом України “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності” ( 208/94-ВР ).

{ Пункт 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

     3.9. Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, а другий – залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.

     3.10. Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

     3.11. Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів – води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об’єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

     При наявності правовстановлюючих документів щодо об’єкта, який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також підставою для внесення змін до технічного паспорта об’єкта, виготовленого бюро технічної інвентаризації.

     3.12. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об’єкта подати копію декларації місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об’єкт до органу державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією.

IV. Видача дублікатів зареєстрованих декларацій

     4.1. У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви та підтвердження розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату декларації або надання пошкодженої декларації.

     4.2. Виготовлення дубліката здійснюється шляхом поставлення на копії зареєстрованої декларації слова “ДУБЛІКАТ”, підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого печаткою Інспекції, та дати видачі дубліката.
 Т.в.о. Голови Державної 
 архітектурно-будівельної 
 інспекції України                 О.М.Бушовський

Додаток 1
до Порядку прийняття
в експлуатацію
індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових,
дачних будинків,
господарських (присадибних)
будівель і споруд,
прибудов до них, громадських
будинків I та II категорій
складності, які збудовані
без дозволу на виконання
будівельних робіт,
і проведення технічного
обстеження їх будівельних
конструкцій та інженерних
мереж

ЗАТВЕРДЖЕНО
                   ____________________________ 
                     (найменування професії
                   ____________________________ 
                        виконавця,
                   ____________________________ 
                     його підпис, прізвище
                   ____________________________ 
                        та ініціали) 
                   ___ ____________ 20__ року

М. П. (у разі наявності)

ЗВІТ
про проведення технічного обстеження
будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта
 Об'єкт: _________________________________________________________ 
           (назва, місцезнаходження об'єкта) 
 Замовник: _______________________________________________________ 
     (прізвище, ім'я, по батькові або найменування замовника,
__________________________________________________________________ 
  його місце проживання або місцезнаходження, номер телефону,
__________________________________________________________________ 
       адреса електронної пошти, якщо така є) 
 Відповідальний 
 виконавець 
 (виконавці - 
 у разі наявності):   _____________________________ ____________ 
            (прізвище, ім'я, по батькові)  (посада)
            _____________________________ ____________ 
            (прізвище, ім'я, по батькові)  (посада)
            _____________________________ ____________ 
            (прізвище, ім'я, по батькові)  (посада)
         ______________________________ 
         (місце та рік складання звіту)

1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
   Роботи з технічного обстеження ______________________________
__________________________________________________________________ 
        (назва та місцезнаходження об'єкта)
__________________________________________________________________ 
проводяться з метою визначення його фактичного технічного стану та 
надання у разі необхідності рекомендацій щодо усунення виявлених 
недоліків (дефектів, пошкоджень) для безпечної експлуатації.
   Виконавець проводить  роботи  з  технічного  обстеження 
відповідно  до  кваліфікаційного  сертифіката  відповідального 
виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням 
об'єкта архітектури за напрямком - експертиза та обстеження у 
будівництві ______________________________________________________ 
        (серія і номер кваліфікаційного сертифіката,
__________________________________________________________________ 
            ким та коли виданий)
_________________________________________________________________.

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ
   Об'єкт, що обстежується, розміщений на території ____________
__________________________________________________________________ 
          (місцезнаходження об'єкта)
_________________________________________________________________. 
   Класифікація об'єкта  згідно  з  Державним класифікатором 
будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту 
України від 17 серпня 2000 року N 507, - ________________________.
   Цей район належить до району ________________________________ 
                 (за характеристичними значеннями
__________________________________________________________________ 
       ваги снігового покрову, вітрового тиску;
__________________________________________________________________ 
    з підроблювальною або підтоплювальною територією)

     Розрахункова сейсмічність – до ___ балів.
   Рельєф ділянки (спокійний, горбистий) із значним (незначним) 
падінням відміток поверхні землі в бік ________________ (прив'язка 
до суміжних земельних ділянок або вулиць).
   Об'єкт розташований в _________________ (лісистій, рівнинній) 
зоні.
   Під час проведення робіт установлено зі слів забудовника, що 
об'єкт згідно з документацією, яка збереглася, був збудований у 
період з _____________ по ____________ рік.
   Вогнестійкість об'єкта - _________________ (згідно з додатком 
В ДБН В.1.1.-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів 
будівництва").
   Категорія складності  об'єкта  -  ________________________ 
(згідно з ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації 
на будівництво" на підставі класу наслідків (відповідальності)).
   Площа забудови земельної ділянки - __________ кв.м.
   Об'єкт зведено ________________________ способом будівництва.
   Проектна та робоча документація у замовника _________________ 
                          (у наявності,
_________________________________________________________________. 
         частково в наявності, відсутня) 
   Попередні обстеження об'єкта ________________________________ 
                   (коли і ким проводились
__________________________________________________________________ 
            або не проводились)
_________________________________________________________________. 
   Дані про геологічні умови на цей час ________________________ 
(наявні, відсутні).
  Відомості про наявні на земельній ділянці будівлі та споруди 
(сарай, гараж, сауна, вбиральні тощо): ___________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

3. ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ*
   Об'єкт - _____________ поверхова споруда, ___________________ 
(_____________________________________________) форми з розмірами 
        (прямокутна тощо) 
в плані _____ х _____ м. 
   Висота першого поверху - _____ м, другого поверху - ______ м. 
   Будівельний об'єм - _________ куб.м.

     Конструктивна система будівлі – стінова з несучими зовнішніми стінами.
   Фундаменти - ________________________________________________ 
          (стрічкові зі збірних залізобетонних блоків,
__________________________________________________________________ 
 з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо)
__________________________________________________________________ 
глибина закладання - _________ м, ширина - ________ м.
   Підвал - ____________________________________________________
__________________________________________________________________
______________, ____________ розташування відносно частин будинку, 
висота - ________ м.
   Стіни - _____________________________________________________ 
       (цегляні, з керамічних блоків, штучного і природного
__________________________________________________________________ 
         каменю, з несучих панелей тощо) 
______________________ товщиною - _______ м, зовнішнє оздоблення -
_________________________________________________________________, 
   (облицювальна плитка, сайдинг, облицювальна цегла тощо) 
внутрішнє оздоблення - ___________________________________________ 
               (штукатурка, гіпсокартон тощо)
_________________________________________________________________, 
утеплювач - _____________________________________________________. 
      (мінераловатні плити, пінопласт, базальтові мати тощо) 
   Перекриття (покриття) - _____________________________________ 
                 (зі збірних монолітних плит,
__________________________________________________________________ 
       монолітні залізобетонні, дерев'яні тощо)
__________________________________________________________________
___________________ товщиною - _________ м. 
   Підлога - ___________________________________________________ 
         (дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо)
_________________________________________________________________. 
   Перегородки - _______________________________________________ 
             (цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні,
__________________________________________________________________ 
         дерев'яні, гіпсокартонні тощо)
__________________________________________________________________
___________________ товщиною - _________ м. 
   Сходи - _____________________________________________________ 
       (по стальних косоурах, залізобетонні, дерев'яні тощо)
__________________________________________________________________
___________________ шириною - ________ м. 
   Балкони, козирки, лоджії - __________________________________ 
                 (монолітні, збірні залізобетонні,
__________________________________________________________________ 
          дерев'яні, металеві тощо) 
___________________ шириною - ________ м, довжиною - ________ м. 
   Дах (горище) - ______________________________________________ 
               (дерев'яний, металевий тощо)
_________________________________________________________________. 
   Покрівля - __________________________________________________ 
         (рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична,
_________________________________________________________________. 
       м/черепична, з полімерних виробів тощо)
   Вікна - _____________________________________________________ 
        (дерев'яні, металопластикові, зі склоблоків тощо) 
розміри - _______________________________________________________.
   Вхідні двері - ______________________________________________ 
            (металеві, дерев'яні, комбіновані тощо)
розміри - _______________________________________________________. 
   Електропостачання на об'єкті передбачено для - ______________ 
                           (освітлення,
__________________________________________________________________ 
       обігріву,підключення побутових приладів) 
напруга - __________ Вт (220, 380). 
   Опалення - __________________________________________________ 
         (автономне або централізоване, камінне, пічне,
_________________________________________________________________. 
           газове чи електричне)

     Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) – _______
__________________________________________________________________ 
  (наявне або відсутнє, матеріал труб: пластикові, металеві,
_________________________________________________________________. 
             чавунні тощо)
   Вентиляція - ________________________________________________ 
               (природна, канальна тощо)
_________________________________________________________________. 
   Інженерне обладнання - ______________________________________ 
                   (котли, насоси тощо)
_________________________________________________________________. 
_______________ 
   * За наведеною у цьому розділі схемою підлягають технічному 
обстеженню та опису усі будівлі, споруди та прибудови до них, які 
розташовані на земельній ділянці.

     План забудови (специфікація будівель та споруд), план будинку та споруд, плани поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікація приміщень з визначенням площ копіюються із складеного бюро технічної інвентаризації технічного паспорта (якщо такі є). Зазначені копії додаються до звіту.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

     Під час технічного обстеження були оглянуті основні несучі та огороджувальні конструкції об’єкта
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
та встановлено їх готовність до експлуатації.

     При виявленні недоліків (дефектів, пошкоджень), зокрема тріщин, відшарувань тощо, за згодою власника проводилося вибіркове зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів.

     Приклад опису результатів технічного обстеження з виявленими недоліками (дефектами, пошкодженнями) наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
|N з/п|        Опис недоліків       | Посилання  |
|   |  (необхідне підкреслити або доповнити)  |  на фото  |
|-----+-------------------------------------------+--------------|
| 1 |           2           |   3    |
|----------------------------------------------------------------|
|              1. Будинок              |
|----------------------------------------------------------------|
| 1.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти,  |       |
|         перегородки          |       |
|-------------------------------------------------+--------------|
|1.1.1|Вертикальна тріщина розкриттям до ___ мм  |Фотографії,  |
|   |від дверного отвору до покрівлі, довжиною |які додаються |
|   |до ___ м (див. між осями "___" - "___") та |       |
|   |похила з шириною розкриття до ___ мм,   |       |
|   |довжиною до ___ м (на фасаді "___" - "___")|       |
|   |від центра стіни до покрівлі.       |       |
|   |Можливі причини:              |       |
|   |Нерівномірне просідання основи.      |       |
|----------------------------------------------------------------|
|         1.2. Покриття, покрівля            |
|----------------------------------------------------------------|
|1.2.1|Тріщини та часткове руйнування в      |Фотографії,  |
|   |азбестоцементних листах покрівлі. Крокви  |які додаються |
|   |покрівлі втратили свої природні властивості|       |
|   |внаслідок усихання та короблення.     |       |
|   |Можливі причини:              |       |
|   |Несвоєчасне виконання поточного ремонту  |       |
|----------------------------------------------------------------|
|          2. Господарська будівля           |
|----------------------------------------------------------------|
|  2.1. Зовнішні та внутрішні стіни, фундаменти, перегородки  |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1.1|Вивітрювання швів кладки між        |Фотографії,  |
|   |залізобетонними блоками, особливо по ряду |які додаються |
|   |"___" з руйнуванням поверхні фундаментних |       |
|   |блоків. Наявність тріщини шириною розкриття|       |
|   |до ____ мм під віконним отвором зі сторони |       |
|   |ряду "____". Руйнування кладки парапету.  |       |
|   |Часткове руйнування оздоблення фасаду з  |       |
|   |вапняної побілки, площа руйнування     |       |
|   |становить ____ %.             |       |
|   |Випадіння окремих цеглин. Руйнування стін |       |
|   |комахами. Наявність тріщин в місцях    |       |
|   |закладання перемичок (між осями      |       |
|   |"___" - "___"). Часткове руйнування карниза|       |
|   |та парапету будівлі (між осями       |       |
|   |"___" - "___"), протікання та підмочені  |       |
|   |ділянки стіни.               |       |
|   |Можливі причини:              |       |
|   |Перемінне змочування та замерзання води,  |       |
|   |що стікає з покрівлі в кладці, недотримання|       |
|   |нахилу покрівлі по довжині звісу - стікання|       |
|   |проходить на кут по ряду "___".      |       |
|   |Відсутність захисних фартухів парапетів  |       |
|   |стін.                   |       |
|   |Несвоєчасний огляд та ремонт покрівлі   |       |
|----------------------------------------------------------------|
|          2.2. Покриття, покрівля           |
|----------------------------------------------------------------|
|2.2.1|Руйнування захисного шару з бетону плит  |Фотографії,  |
|   |покриття, особливо між рядами "___" - "___"|які додаються |
|   |на ділянках на всій площі покриття.    |       |
|   |Часткове руйнування м'якої покрівлі у   |       |
|   |вигляді тріщин та розривів у руберойді.  |       |
|   |Масове протікання крізь плити.       |       |
|   |Розгерметизація покрівлі у місцях     |       |
|   |примикань. Здуття від основи та між    |       |
|   |окремими шарами покрівлі. Наявність    |       |
|   |рослинності та сміття.           |       |
|   |Можливі причини:              |       |
|   |Недієздатність водовідведення з покрівлі  |       |
|   |(помилки при проектуванні - утворення   |       |
|   |застоїв води між добудовою по вісях    |       |
|   |"___" - "___" та "___" - "___"),      |       |
|   |несвоєчасний огляд та прибирання рослинного|       |
|   |сміття, невиконання поточного ремонту   |       |
|----------------------------------------------------------------|
|            3. Інші недоліки             |
|----------------------------------------------------------------|
|3.1.1|Інші недоліки (дефекти або пошкодження):  |Фотографії,  |
|   |__________________________________________ |які додаються |
|   |__________________________________________ |       |
------------------------------------------------------------------

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ
(ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)

     За результатами проведеного технічного обстеження об’єкта, стан якого оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації або аварійний, замовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями, наведеними у таблиці 2.

     Рекомендації розробляються для кожної будівлі, споруди та прибудови у разі необхідності окремо.

Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| N з/п |   Рекомендації щодо усунення недоліків  | Термін |
|згідно з|      (дефектів, пошкоджень)      |виконання|
|таблицею|                       |     |
|  1  |                       |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|  1  |           2           |  3  |
|----------------------------------------------------------------|
|      Житловий будинок, господарська будівля       |
|----------------------------------------------------------------|
|    |Виконати ремонт вимощення по периметру _____,|     |
|    |що має бути шириною ____ м з обов'язковим  |     |
|    |ухилом від стін. Щілини між вимощенням    |     |
|    |та стіною слід розчистити та закрити гарячим |     |
|    |бітумом чи асфальтом. Не допускати росту   |     |
|    |рослин між стіною та вимощенням       |     |
|    |і в самому вимощенні.            |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |Для дрібних і не наскрізних тріщин розкриттям|     |
|    |до ___ мм поновлення несучої здатності    |     |
|    |існуючої кладки виконати шляхом ін'єктування |     |
|    |тріщин цементно-піщаним           |     |
|    |(або цементно-полімерним) розчином      |     |
|    |марки М 100 після розчищення. Перед     |     |
|    |виконанням робіт поверхня стіни вздовж    |     |
|    |тріщини та сама тріщина повинні бути очищені |     |
|    |від пилу та зволожені.            |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |Виконати ремонт покрівлі зі збільшенням   |     |
|    |звісу покрівлі та влаштування зовнішнього  |     |
|    |організованого водовідведення з покрівлі.  |     |
|    |Виконати розчищення і зашпарування      |     |
|    |нещільностей у швах кладки фундаментних   |     |
|    |блоків.                   |     |
|    |Виконати ремонт оздоблення фасаду будівлі  |     |
|    |з вапняної побілки.             |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |Виконати ремонт поверхні цегляної кладки   |     |
|    |стін.                    |     |
|    |Провести заміну пошкодженого шару кладки   |     |
|    |на новий з дотриманням перев'язки швів    |     |
|    |як в новій кладці, так і при поєднанні    |     |
|    |зі старою кладкою. Окремі цеглини, котрі   |     |
|    |втратили зчеплення з розчином, повинні бути |     |
|    |замінені на нові. Гнізда від витягнутих   |     |
|    |цеглин потрібно очистити від старого розчину,|     |
|    |змочити водою, нанести новий розчин на стінки|     |
|    |та цеглини, а також в гніздо. Виконати    |     |
|    |ретельне примикання швів. Поверхня      |     |
|    |зруйнованої кладки повинна бути розчищена  |     |
|    |металевою щіткою з наступним нанесенням   |     |
|    |штукатурного розчину з молотої цегли.    |     |
|    |Перекладання горизонтальних рядів цегляної  |     |
|    |кладки під покриттям з дотриманням перев'язки|     |
|    |нових швів зі старими, при цьому цегла    |     |
|    |повинна бути марки не менше М75,       |     |
|    |розчин - М25.                |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |Необхідною умовою виконання ремонтних робіт |     |
|    |з відновлення захисного шару бетону плит   |     |
|    |покриття є першочерговий капітальний ремонт |     |
|    |покрівлі зі збільшенням звісу покрівлі    |     |
|    |та влаштуванням зовнішнього організованого  |     |
|    |водовідведення з покрівлі.          |     |
|    |Ретельно розчистити та видалити дефектні   |     |
|    |чи пошкоджені ділянки бетону до       |     |
|    |непошкодженого. Бетон видалити гострим    |     |
|    |зубилом до глибини, де він не крихкий та   |     |
|    |не видає глухий звук при простукуванні    |     |
|    |молотком. Оголені стержні арматури повинні  |     |
|    |бути очищені від корозії та окалини. Для   |     |
|    |кращого зчеплення нового бетону необхідно:  |     |
|    |поверхню бетону очистити від бруду, промити; |     |
|    |здійснити насічку поверхні старого бетону;  |     |
|    |оголені ділянки арматури та бетону покрити  |     |
|    |шаром пластичного цементно-піщаного розчину |     |
|    |(склад 1:2, 1:1,5) або жирного цементного  |     |
|    |тіста у вигляді плівки завтовшки 1,5-2 мм.  |     |
|    |Шар бетону нанести через 2 години. Марка   |     |
|    |бетону не нижче М 200 на дрібному      |     |
|    |заповнювачі.                 |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |Замінити непридатні азбестоцементні листи.  |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |Виконати ремонт віконних укосів.       |     |
|    |Провести ремонт внутрішнього опорядження.  |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |Розчин стиків між плитами, що випадає або  |     |
|    |втратив зчеплення з плитами покриття,    |     |
|    |повинен бути видалений, шви між плитами   |     |
|    |розчищені від старого розчину, змочені    |     |
|    |водою. Нанести новий розчин з ретельним   |     |
|    |зачеканюванням швів.             |     |
|    |Замінити непридатні азбестоцементні листи  |     |
|    |покрівлі.                  |     |
|    |Для підвищення корозійної стійкості деревини |     |
|    |крокв її покривають стійкими лакофарбовими  |     |
|    |матеріалами або просочують синтетичними   |     |
|    |смолами (як приклад - фенол-формальдегідні). |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |Виконати ремонт покрівлі.          |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |Виконати ремонт підлоги.           |     |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|    |Привести в робочий стан вентиляцію,     |     |
|    |періодично виконувати провітрювання     |     |
|    |приміщень, підтримувати необхідний      |     |
|    |температурний режим приміщень.        |     |
------------------------------------------------------------------

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ

     Для більш повної характеристики об’єкта додаються:

     1. Фотографії фасадів місць виявлення недоліків (дефектів, пошкоджень).

     2. Копії сертифікатів виконавців.

     3. Копія технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації, проектної (проектно-технічної) та виконавчої документації (якщо така є).

7. ВИСНОВОК
За результатами проведення технічного обстеження об’єкта ____
__________________________________________________________________ 
  (назва, місцезнаходження об'єкта, його основні показники,
__________________________________________________________________ 
   прізвище, ім'я, по батькові чи найменування замовника)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
встановлено його _________________________________________ вимогам 
          (відповідність або невідповідність) 
надійності і безпечної експлуатації і ____________________________ 
                   (можливість чи неможливість) 
його безпечної експлуатації. 
   Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта 
необхідно усунути виявлені під час технічного обстеження недоліки 
(дефекти, пошкодження), зазначені у  рекомендаціях  (у  разі 
відсутності  недоліків  (дефектів,  пошкоджень) цей абзац не 
зазначається).

     Звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об’єкта склав:
 Відповідальний 
 виконавець 
 (відповідальні 
 виконавці - 
 у разі наявності)  ____________  _____________________________ 
            (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. (у разі наявності)
           ____________  _____________________________ 
            (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. (у разі наявності)
           ____________  _____________________________ 
            (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. (у разі наявності)

{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 304 ( z1132-12 ) від 13.06.2012 }

 

Додаток 2
до Порядку прийняття
в експлуатацію
індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових,
дачних будинків,
господарських (присадибних)
будівель і споруд, прибудов
до них, громадських будинків
I та II категорій
складності, які збудовані
без дозволу на виконання
будівельних робіт,
і проведення технічного
обстеження їх будівельних
конструкцій та інженерних
мереж

ЗАРЕЄСТРОВАНО:
                   ____________________________ 
                     (найменування органу, 
                    який проводив реєстрацію) 
                   "___" ________ 20____ N ____ 
                   ________ ___________________ 
                   (підпис)   (прізвище 
                          та ініціали 
                         посадової особи)
М.П.

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об’єкта до експлуатації
     ________________________________________________ 
     (найменування об'єкта будівництва та код об'єкта 
     ________________________________________________ 
      згідно з державним класифікатором будівель 
     ________________________________________________ 
           та споруд ДК 018-2000)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА

     Найменування або прізвище, ім’я та по батькові замовника, місце реєстрації, місцезнаходження або місце проживання, номер телефону
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ БУДІВНИЦТВА
 Найменування об'єкта   _______________________________________ 
 будівництва та його    _______________________________________ 
 місцезнаходження     _______________________________________ 
 Початок будівництва    _______________________________________ 
 Закінчення будівництва  _______________________________________ 
 Загальна площа 
 будівлі (кв.м)      _______________________________________ 
 Поверховість       _______________________________________ 
 Матеріали стін      _______________________________________ 
 Площа господарських 
 (присадибних) будівель 
 і споруд, прибудов (кв.м) _______________________________________

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
------------------------------------------------------------------
|Кількість кімнат | Загальна площа (кв.м) | Житлова площа (кв.м) |
|-----------------+-----------------------+----------------------|
|         |            |           |
------------------------------------------------------------------
   Перелік       Водопровід, гаряче водопостачання, 
  інженерного     каналізація, сміттєпровід, опалення: 
  обладнання     центральне, пічне, від індивідуальних 
             установок (необхідне підкреслити) 
 Площа вбудованих 
 або добудованих приміщень 
 (кв.м)          _______________________________________

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Назва нежитлового приміщення Функціональне призначення
нежитлового приміщення
    _________________         _________________

     Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна, провізна здатність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на громадські будинки I, II категорій складності в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):
  Назва показника    Одиниця виміру      Кількість
 ____________________  ____________________  ___________________
 ____________________  ____________________  ___________________
 ____________________  ____________________  ___________________
 ____________________  ____________________  ___________________

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ОБ’ЄКТА
   Ким виданий      Дата видачі        Номер
 ____________________  ____________________  ___________________
 ____________________  ____________________  ___________________

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОБ’ЄКТА

     Ким складений Дата складання Висновок про відповідність вимогам надійності будівель і споруд та можливість їх безпечної експлуатації
 ____________________ ______________ ___________________________
 ____________________ ______________ ___________________________

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
 Місце розташування _____________________________________________ 
 Площа земельної 
 ділянки (кв.м)   _____________________________________________ 
 Кадастровий номер  _____________________________________________ 
 Цільове призначення _____________________________________________ 
 Документ,      Назва _______________________________________ 
 що посвідчує право Дата "__" _____________ року. N _____________ 
 власності      Орган, який видав документ___________________ 
 (користування)   _____________________________________________ 
 земельною ділянкою _____________________________________________ 
 Форма власності 
 або користування  _____________________________________________

     Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію,
_________ тис.грн. 
     ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ 
             ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
   Я, ______________________________________________, усвідомлюю 
     (прізвище, ім'я та по батькові замовника) 
наслідки, передбачені за подання неповних та недостовірних даних. 
 ____________________ __________ _________________________________ 
    (посада)    (підпис)  (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

     Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником та засвідчується печаткою (для юридичних осіб)

Додаток 3
до Порядку прийняття
в експлуатацію
індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових,
дачних будинків,
господарських (присадибних)
будівель і споруд, прибудов
до них, громадських будинків
I та II категорій
складності, які збудовані
без дозволу на виконання
будівельних робіт,
і проведення технічного
обстеження їх будівельних
конструкцій та інженерних
мереж
                   Начальнику _________________ 
                          (найменування 
                   ____________________________ 
                      органу, що здійснює 
                      реєстрацію заяви) 
                   ____________________________ 
                      (прізвище, ім'я, 
                       по батькові) 
                   ____________________________ 
                    (найменування або прізвище, 
                    ім'я, по батькові заявника) 
                   ____________________________ 
                      (місце проживання 
                     або місцезнаходження)

ЗАЯВА
про прийняття в експлуатацію об’єкта
   Відповідно до пункту 9 розділу V "Прикінцеві положення" 
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу 
прийняти об'єкт до експлуатації __________________________________ 
                   (найменування об'єкта ) 
__________________________________________________________________ 
          (місцезнаходження об'єкта) 
_________________________________________________________________, 
побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт. 
             -----------------------------------------
             | ___________________________________ |
             |     (код об'єкта згідно      |
             | з Державним класифікатором будівель |
             |    та споруд ДК 018-2000)     |
             ----------------------------------------- 
             _________________________________________ 
                (підпис замовника: керівника 
               юридичної особи / фізичної особи - 
                підприємця / фізичної особи / 
                  уповноваженої особи)

Залишити відповідь

Будемо знайомі

Igor Dudkin

Я за освітою Інженер-Будівельник, також я є чинним Інженером технічного нагляду за будівництвом. Спеціалізуюся у будівництві житлової та офісної нерухомості.

Я дбаю про інтереси замовника (інвестора) на будівельному майданчику шляхом перевірки відповідності інвестиції проекту на будівництво, кошторисно-договірної документації, вимогам державних стандартів (ДСтУ), державних будівельних норм (ДБН).

Докладніше про перелік та вартість надання мною послуг тут…

Також мене можна знайти у соціальних мережах

Зміст

Коментарі